آدرس:
* تهران،خیابان انقلاب،میدان فردوسی
* کارخانه : منطقه آزاد انزلی، شهرک صنعتی بندر انزلی، خیابان زنبق، پلاک ۱۲
تلفن:
9821-22872804+
نمابر:
9821-22872795+
ارسال ایمیل
اختیاری